• بلوز ضخیم و شلوار کرکدار تک شاخ و کلاه نخ پنبه ترک کد 1815 بلوز ضخیم و شلوار کرکدار تک شاخ و کلاه نخ پنبه ترک کد 1815